Blog

Blog

Kto może poświadczyć zgodność odpisu dokumentu z oryginałem?

W wielu sytuacjach urzędowych i sądowych ciąży na nas obowiązek poświadczenia zgodności odpisu dokumentu z oryginałem. Kto oraz na jakich zasadach może dokonać poświadczenia takiej czynności?

Czytaj dalej

Jak sporządzić testament?

Testament pozwala na rozporządzanie własnym majątkiem na wypadek śmierci. Aby jednak tak było, musi być sporządzony w prawidłowy sposób. O czym w tym przypadku koniecznie należy pamiętać? Serdecznie zachęcamy do poznania szczegółowych informacji w tym zakresie.

Czytaj dalej