Blog

Blog

Intercyza – kiedy się ją podpisuje i jak wygląda taka procedura?

Intercyza jest sporządzaną w formie aktu notarialnego umową, która reguluje sprawy majątkowe małżonków. Jej zasadniczym celem jest ograniczenie lub wykluczenie wspólności majątkowej, która zgodnie z ustawą rozpoczyna się wraz z zawarciem małżeństwa. Co warto wiedzieć o tym dokumencie?

Czytaj dalej

Czym różni się odrzucenie spadku od zrzeczenia się dziedziczenia?

Zarówno w przypadku zrzeczenia się dziedziczenia, jak i odrzucenia spadku, cel jest jeden: wyłączenie od dziedziczenia. I chociaż te dwie instytucje prawa cywilnego łączy wspólna motywacja (a jest nią niechęć do przyjęcia długów spadkowych), osiągają ten sam rezultat innymi sposobami. Czym w takim razie różnią się od siebie?

Czytaj dalej

Zakup mieszkania. Dlaczego warto podpisać umowę przedwstępną u notariusza?

W przypadku, gdy z jakiegoś powodu umowa kupna/sprzedaży mieszkania nie może być zawarta od razu, warto podpisać u notariusza umowę przedwstępną. Powinna ona zawierać wszystkie informacje, które zostaną ujęte w ostatecznej umowie, czyli przede wszystkim przedmiot transakcji, ustaloną cenę, a także termin zawarcia umowy przyrzeczonej. W jakim celu strony

Czytaj dalej

Jak zrzec się spadku?

Choć z reguły przyjęcie spadku po osobie zmarłej poprawia naszą sytuację majątkową i jest opłacalne, to zdarzają się sytuacje, gdy lepszą decyzją będzie zrzeczenie się lub odrzucenie spadku. Ma to sens szczególnie w przypadku, gdy osoba po której dziedziczymy pozostawiła po sobie dużo długów, których suma przewyższa wartość majątku lub których nie będziemy w stanie spłacić.

Czytaj dalej

Kto może poświadczyć zgodność odpisu dokumentu z oryginałem?

W wielu sytuacjach urzędowych i sądowych ciąży na nas obowiązek poświadczenia zgodności odpisu dokumentu z oryginałem. Kto oraz na jakich zasadach może dokonać poświadczenia takiej czynności?

Czytaj dalej

Jak sporządzić testament?

Testament pozwala na rozporządzanie własnym majątkiem na wypadek śmierci. Aby jednak tak było, musi być sporządzony w prawidłowy sposób. O czym w tym przypadku koniecznie należy pamiętać? Serdecznie zachęcamy do poznania szczegółowych informacji w tym zakresie.

Czytaj dalej