Testamenty
Czynności notarialne
Testamenty

Testamenty

Testamenty sporządza się jeszcze za życia, podczas którego trwania nie wywołują żadnych skutków. Służą rozdysponowaniu majątku w razie śmierci. Powinny być dokonane samodzielnie – ich ustanowienia, ani modyfikacji nie mogą dokonywać przedstawiciele osoby, której dotyczy testament. Niestety dokumenty spisywane własnoręcznie w domu często są podważane przez spadkobierców, którzy powołują się na wady oświadczenia woli w odniesieniu do spadku. Właśnie dlatego, chcąc spisać testament najlepiej wybrać się do notariusza.

Dlaczego testament należy sporządzić u notariusza?

Testament notarialny to rodzaj testamentu zwykłego, który jest najbezpieczniejszą formą dla osoby, która rozporządza swoim majątkiem. Wynika to głównie z tego, że notariusz, ponieważ ma wykształcenie prawnicze, zapobiega sprzecznościom prawnym w testamencie oraz dba o to, by całość procedury była zgodna z przepisami. Podczas konstruowania dokumentu prawnik dba o to, by każde z jego postanowień mogło zostać zrealizowane oraz by testament jak najlepiej wyrażał wolę osoby, która zadecydowała o jego sporządzeniu.

Dzięki skonstruowaniu testamentu u notariusza można mieć pewność, że zostanie on wykonany w razie śmierci, a także, że nie zostanie zniszczony czy zgubiony – jego kopia zawsze będzie przechowywana u notariusza, a w razie chęci modyfikacji postanowień dokumentu wystarczy udać się do kancelarii ponownie. Testament zostaje również wprowadzony do Notarialnego Rejestru Testamentów, który po śmierci testatora umożliwia jego odnalezienie.

Zachęcamy do zapoznania się z innymi czynnościami, jakich wykonania podejmujemy się w kancelarii Joanny Maszorek i Angeliki Wojniak oraz do zadawania pytań w celu uzyskania większej ilości informacji.