Sprzedaż nieruchomości
Czynności notarialne
Sprzedaż nieruchomości

Sprzedaż nieruchomości

Według kodeksu cywilnego nieruchomością może być budynek, grunt lub lokal. Każda umowa, która jest związana z przeniesieniem własności (czyli również sprzedażą) musi być zawarta u notariusza. Dzięki temu możliwe jest uniknięcie: oszustw, podpisania umowy, która byłaby niezgodna z prawem czy zwyczajnie niewłaściwego zrozumienia się stron.

Notariusz upewnia się, czy obie strony zawierające umowę rozumieją skutki, jakie ona wywołuje oraz bada ich zdolność do czynności prawnych. Przed podpisaniem jakichkolwiek dokumentów przedstawia stronom ich projekt do akceptacji, odczytuje postanowienia w obecności stron, a następnie dochodzi do zawarcia umowy. Jej kopia jest przechowywana u notariusza, zatem w każdej chwili można postarać się o dodatkowy egzemplarz w razie potrzeby.

Jakie umowy dotyczące nieruchomości może sporządzić notariusz?

Oprócz procedur związanych ze sprzedażą nieruchomości możemy pomóc także w umowach związanych z:

  • darowizną, zniesieniem współwłasności czy zmianą udziałów w nieruchomościach wspólnych
  • dożywociem, hipoteką, służebnością,
  • działalnością deweloperów czy ustanowieniem odrębnej własności lokalu,
  • przeniesieniem własności, pierwokupem lub wykonaniem prawa odkupu.

Zachęcamy do podejmowania współpracy z kancelarią Joanny Maszorek i Angeliki Wojniak. W razie potrzeby uzyskania informacji dotyczących tego, jakie dokumenty należy przygotować do zawarcia umowy, prosimy o zapoznanie się z informacjami dostępnymi na naszej stronie internetowej lub o kontakt.