Sporządzanie umów
Czynności notarialne
Sporządzanie umów

Sporządzanie umów

Właściwie każdą umowę można zawrzeć u notariusza – dotyczy to nie tylko sytuacji, w których wymaga tego prawo, ale również momentów w życiu, kiedy obie strony wyrażają chęć sporządzenia określonej umowy w sposób wykluczający nieporozumienia. Umowy notarialne sporządza wyłącznie notariusz lub jego zastępca. Ich główną zaletą jest to, że kopia dokumentu pozostaje u notariusza, zatem ma się do niej dostęp nawet w momencie zgubienia jej lub zniszczenia. Jest to bardzo bezpieczny sposób na dokonywanie rozmaitych transakcji, ponieważ:

  • notariusz legitymuje osoby, które przybywają do kancelarii, a także sprawdza ich zdolność do czynności prawnych,
  • każdorazowo upewnia się, że obie strony rozumieją skutki, jakie niesie za sobą podpisanie dokumentu,
  • konstruuje umowę w taki sposób, by uniknąć jakichkolwiek niejasności oraz kwestii spornych w zgodzie z aktualnie obowiązującymi przepisami,
  • dokument sporządzony przez notariusza niezależnie od tego, czego dotyczy, ma charakter urzędowy.

Jakie umowy można sporządzić u notariusza?

W kancelarii Joanny Maszorek i Angeliki Wojniak konstruujemy umowy dotyczące spadków, alimentów, służebności osobistej i gruntowej, dożywocia, sprzedaży oraz darowizny. Zajmujemy się także sporządzaniem umów związanych z małżeństwem. Umowy, które skonstruowane, a następnie podpisane zostają u notariusza, można nazywać umowami notarialnymi. Istnieje jednak drugi rodzaj umów, których treść strony uzgadniają wcześniej wspólnie, by u notariusza złożyć jedynie notarialnie poświadczone podpisy. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym profilem działalności kancelarii oraz do współpracy.