Umowy małżeńskie
Czynności notarialne
Umowy małżeńskie

Umowy majątkowe małżeńskie

Umowy majątkowe małżeńskie popularnie znane są pod nazwą intercyz. Zawierane są w celu ustalenia innych warunków zarządzania majątkiem przez małżonków, niż przewiduje ustawa. Podpisuje się je zazwyczaj przed wstąpieniem w związek małżeński lub w czasie jego trwania. Zawierając taką umowę w czasie trwania małżeństwa, warto jednak pamiętać o tym, że nie działa ona wstecz, a jedynie od chwili jej zawarcia.
Wyróżnia się kilka rodzajów małżeńskich umów majątkowych – wprowadzające rozdzielność majątkową (lub rozdzielność z wyrównaniem dorobków), rozszerzające wspólność, ograniczające ją lub przywracające. Oprócz umów majątkowych małżeńskich z zakresu prawa rodzinnego zajmujemy się także sporządzaniem umów związanych z alimentami czy podziału majątku w momencie rozwodu.

Kiedy warto sporządzić umowę majątkową małżeńską?

Umowy majątkowe małżeńskie szczególnie warto sporządzać w chwili, w której jedna lub obie strony wchodzące w związek małżeński prowadzą działalność gospodarczą. Często podpisywane są również, kiedy jedna ze stron zgromadziła bardzo duży majątek lub przejawia symptomy jego marnotrawienia. Intercyza może chronić jednego z partnerów przed ryzykownymi posunięciami finansowymi drugiego z małżonków np. tymi dotyczącymi nieruchomości . W razie potrzeby umowy majątkowe małżeńskie można rozwiązać lub modyfikować. W celu ich zawarcia warto skonsultować się z notariuszem.

Zachęcamy do korzystania z usług kancelarii w zakresie sporządzania i zawierania małżeńskich umów majątkowych. W razie potrzeby uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt.