Jak sporządzić testament?

Jak sporządzić testament?

Jak sporządzić testament?

Testament pozwala na rozporządzanie własnym majątkiem na wypadek śmierci. Aby jednak tak było, musi być sporządzony w prawidłowy sposób. O czym w tym przypadku koniecznie należy pamiętać? Serdecznie zachęcamy do poznania szczegółowych informacji w tym zakresie.

Jakie są główne rodzaje testamentów?

Obecnie są to głównie dwa typy, czyli własnoręczne (inaczej holograficzne) oraz notarialne. Te drugie uznawane są za bezpieczniejsze, notariusz dba bowiem o to, aby taki dokument był sporządzony w sposób prawidłowy, zgodny z prawem. Jest tym samym także wiarygodny i trafia dodatkowo do tzw. Notarialnego Rejestru Testamentów. Warto zaznaczyć, że wpis do takiego rejestru jest nieodpłatny.

W jaki sposób sporządzany jest testament notarialny?

Generalnie o prawidłowość procesu dba tutaj notariusz. Dlatego też głównym zadaniem jest to, aby dobrze przemyśleć kwestię rozporządzenia majątkiem, co pozwoli uniknąć osobom bliskim niesnasek oraz nieprzyjemnych sytuacji. Oczywiście testament notarialny musi spełniać też kilka innych zasad, w tym być przejrzysty oraz zrozumiały. Kluczowe znaczenie mają również elementy takie jak podpis spadkodawcy. Nie można zapomnieć też o odczytaniu takiego dokumentu oraz upewnieniu się, że wszystkie zapisy są w pełni zrozumiałe oraz zgodne z wolą.

Czy testament notarialny może być nieważny?

Choć ma to miejsce rzadko, to również testament notarialny może okazać się nieważny. Mogą być to m.in. błędy merytoryczne, ale też sporządzanie go przez notariusza wydalonego z izby notarialnej. Jak jednak wspomnieliśmy, takie przypadki są naprawdę rzadkie i o ile korzysta się z usług sprawdzonej oraz rzetelnej kancelarii, to taki przypadek nie powinien mieć miejsca.

Jak doskonale widać, najłatwiejszym sposobem jest sporządzenie testamentu z pomocą notariusza. Wtedy ma się prawie całkowitą pewność, że dokument jest zgodny z prawem, czyli że został sporządzony zgodnie z zasadami. Aby dowiedzieć się więcej o takiej usłudze oraz jej cenie, serdecznie zachęcamy do bezpośredniego kontaktu.

Jak sporządzić testament?