Zakup mieszkania. Dlaczego warto podpisać umowę przedwstępną u notariusza?

Zakup mieszkania. Dlaczego warto podpisać umowę przedwstępną u notariusza?

Zakup mieszkania. Dlaczego warto podpisać umowę przedwstępną u notariusza?

W przypadku, gdy z jakiegoś powodu umowa kupna/sprzedaży mieszkania nie może być zawarta od razu, warto podpisać u notariusza umowę przedwstępną. Powinna ona zawierać wszystkie informacje, które zostaną ujęte w ostatecznej umowie, czyli przede wszystkim przedmiot transakcji, ustaloną cenę, a także termin zawarcia umowy przyrzeczonej. W jakim celu strony decydują się na podpisanie umowy przedwstępnej?

Okoliczności zawarcia przedwstępnej umowy kupna mieszkania

Umowa przedwstępna jest to dokument stanowiący wstępne oświadczenie woli, w którym strony zobowiązują się do zawarcia umowy przyrzeczonej. Podpisywana jest wtedy, gdy obie strony chcą mieć pewność, że dojdzie do zawarcia umowy ostatecznej, chociaż w danym momencie nie jest to możliwe. Dzieje się tak najczęściej wtedy, gdy jedna ze stron ubiega się o kredyt lub gdy lokal jest jeszcze wynajmowany przez innego lokatora. Warto zawrzeć umowę przedwstępną, gdy stan prawny nieruchomości czeka na uregulowanie bądź też występuje konieczność jej podziału. Umowa przedwstępna gwarantuje, że dojdzie do zakupu na ustalonych warunkach, kiedy nadejdą okoliczności umożliwiające finalizację transakcji.

Co powinna obejmować umowa przedwstępna kupna mieszkania?

Przepisy nie precyzują, jaką formę powinna przyjąć umowa przedwstępna, natomiast warto wiedzieć, że tylko prawidłowy zapis pozwala na dochodzenie roszczeń, gdy jedna ze stron nie wywiąże się ze swoich zobowiązań. Jeśli umowa przyjmie formę aktu notarialnego podpisanego w kancelarii notarialnej, wówczas można domagać się zawarcia umowy przyrzeczonej na drodze sądowej. Ważna umowa obejmuje postanowienia dotyczące przedmiotu sprzedaży i jego ceny, dobrze jest także ustalić termin podpisania umowy ostatecznej, wysokość zadatku i kar umownych oraz warunki odstąpienia od umowy.

Zakup mieszkania. Dlaczego warto podpisać umowę przedwstępną u notariusza?