Kto może poświadczyć zgodność odpisu dokumentu z oryginałem?

Kto może poświadczyć zgodność odpisu dokumentu z oryginałem?

Kto może poświadczyć zgodność odpisu dokumentu z oryginałem?

W wielu sytuacjach urzędowych i sądowych ciąży na nas obowiązek poświadczenia zgodności odpisu dokumentu z oryginałem. Kto oraz na jakich zasadach może dokonać poświadczenia takiej czynności?

Notariusz poświadcza zgodność odpisu dokumentu z oryginałem

W postępowaniach administracyjnym oraz sądowych strony mogą przedłożyć oryginał dokumentu, lub w sytuacjach, gdy z jakichś powodów go potrzebują, dopuszczalny jest odpis poświadczony za zgodność z oryginałem. Wśród uprawnionych do poświadczenia odpisu kopii dokumentu za zgodność z oryginałem jest notariusz.

U notariusza możemy wykonać dowolną liczbę poświadczonych odpisów, a cena za każdą stronę jest ustalona urzędowo i wynosi 6 złotych. Do kwoty tej należy doliczyć 23% podatku VAT. Na poświadczeniu znajduje się podpis i pieczątka notariusza. Ponadto notariusz może poświadczyć autentyczność podpisu oraz czas okazania dokumentu, w sytuacjach, gdy data jego przedstawienia ma znaczenie.

Odpis, jakich dokumentów jest najczęściej sporządzany? Uczniowie ubiegający się o przyjęcie na studia dokonują poświadczeń świadectw maturalnych, osoby ubiegające się o pracę w administracji publicznej lub miejsce na studiach doktoranckich poświadczają dyplomy ukończenia studiów. Poświadcza się również wyciągi z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenia potwierdzające niezaleganie z podatkami czy wyciągi z konta bankowego, czy zaświadczenia o dochodach np. w przypadku ubiegania się o kredyt bankowy.

Nasza mieszcząca się w Szczecinie kancelaria przez cały tydzień świadczy usługi z zakresu poświadczenia zgodności odpisu dokumentu z oryginałem. Zapraszamy do umówienia się na wizytę. Chętnie pomożemy też w innych sprawach z zakresu m.in. prawa spadkowego, przygotowywania umów czy sprzedaży nieruchomości. Jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Kto może poświadczyć zgodność odpisu dokumentu z oryginałem?