Jak zrzec się spadku?

Jak zrzec się spadku?

Jak zrzec się spadku?

Choć z reguły przyjęcie spadku po osobie zmarłej poprawia naszą sytuację majątkową i jest opłacalne, to zdarzają się sytuacje, gdy lepszą decyzją będzie zrzeczenie się lub odrzucenie spadku. Ma to sens szczególnie w przypadku, gdy osoba po której dziedziczymy pozostawiła po sobie dużo długów, których suma przewyższa wartość majątku lub których nie będziemy w stanie spłacić. Dowiedz się, co należy zrobić, aby skutecznie zrzec się spadku.

Oświadczenie o zrzeczeniu się spadku złożysz u notariusza

Warto zaznaczyć, że zrzeczenie i odrzucenie spadku to nie to samo. Pierwszego możemy dokonać jedynie za życia spadkodawcy, a pomocą spisanej umowy pomiędzy stronami w formie aktu notarialnego. Art. 1048 Kodeksu Cywilnego mówi: Spadkobierca ustawowy może przez umowę z przyszłym spadkodawcą zrzec się dziedziczenia po nim. Umowa taka powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Jakie wywołuje ona skutki? Spadkobierca będący stroną umowy nie dziedziczy, nie ma prawa do zachowku, ale również nie ryzykuje, że spadną na niego zobowiązania spadkodawcy. Sytuacja dotyczy spadkobierców powołanych do dziedziczenia ustawowego. Jeśli zostaniemy (mimo umowy) uwzględnieni w testamencie – będziemy musieli złożyć i tak stosowne oświadczenie o odrzuceniu spadku.

Zrzeczenie się spadku a odrzucenie spadku

W przypadku, gdy spadkodawca już nie żyje, a zostaliśmy powołani do dziedziczenia, możemy odrzucić spadek w ciągu 6 miesięcy od jego śmierci. Możemy odrzucić spadek w całości lub przyjąć z dobrodziejstwem inwentarza, odpowiadając za długi do wysokości wartości majątku. Najszybciej i najsprawniej odrzucimy spadek odwiedzając notariusza, alternatywą jest odrzucenie spadku w sądzie.

Szczegółowe przepisy dotyczące odrzucenia spadku są zawarte w Tytule V Kodeksu Cywilnego Przyjęcie lub odrzucenie spadku.

Jak zrzec się spadku?